Lofty Libeň - penthouse

Avtorsko oblikovanje svetil in lastna produkcija; koncept prostorske osvetlitve