Lofty Libeň – střešní byt

design a produkce; koncept osvětlení